"Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził.

Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek,

a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył..."

                                                                                           Pwt 23:13-15

 
 
 

  

Komunikaty

  aktualizacja 3.05.2015 r.
     SZANOWNI PAŃSTWO

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi zasadami opisanymi zarówno w Poradniku dostarczanym przez Urząd Miasta jak i na naszej stronie internetowej.

  Wymagania przetargowe zmusiły nas do zmian w oznaczeniu kolorami poszczególnych frakcji:
   
  odpady zmieszane - kolor niebieski

  szkło - kolor zielony

  papier i tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe) - kolor żółty
   
  odpady wielkogabarytowe - kolor fioletowy

  odpady biodegradowalne - kolor brązowy
   

  ODBIÓR ODPADÓW:

  W dniach wyszczególnionych w harmonogramach należy wystawić odpady przed posesję. Nie trzeba wystawiać, jeśli na posesji jest boks dostępny od ulicy.

  Odpady winny być wystawione do godz 6.00 (jeśli rejon jest dwudniowy - odpady należy wystawić pierwszego dnia przewidzianego w harmonogramie).

  Prosimy w okresie zimowym nie dopuszczać do zamarzania zawartości pojemników - nie można ich wtedy opróżnić bez narażania kubła na zniszczenie.

  Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie firmy przy ul. Niepodległości 11, telefonicznie pod numerem 61- 8-130-551, także nasi pracownicy chętnie posłużą wyjaśnieniami. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej:www.kom-lub.com.pl
   
   
   
  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych - tabela poglądowa
   

   

   

   

  ZABUDOWA

  RODZAJE ODPADÓW

  Zmieszane

  Papier, Plastik, Metal

  Szkło

  Bio

  IV-X

  X-III

  IV-X

  XI-III

  IV-X

  XI-III

  IV-X

  XI-III

  jednorodzinna

  2x/mc

  1x/mc

  1x/2mc

  2x/mc

  brak

  wielorodzinna

  8x/mc

  4x/mc

  2x/mc

  1x/mc

  2x/mc

  brak

  śródmiejska

  12x/mc

  4x/mc

  2x/mc

  1x/mc

  2x/mc

  brak

   

  ROD

  2x/mc

  2x/1,5

  mc

  4x/mc

  1x/5

  mc

  1x/mc

  1x/5

  mc

  4x/mc

  1x/5

  mc

  gastronomia, hotelarstwo

  8x/mc

  1x/mc

  1x/mc

  2x/mc

  1x/mc

  działalność medyczna, weterynaryjna

  2x/mc

  Zgodnie z częstotliwością odpowiednią dla obszaru, na której działalność jest prowadzona

  Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty (zabudowa wielorodzinna), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej

  - odpady zmieszane  - będą odbierane w poniedziałki i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny - odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),

  - pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne - 1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,

  - szkło  - 1 raz na miesiąc,

  - odpady zielone (bio)  – 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,

  - odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

  Zabudowa śródmiejska (11 Listopada 128a-f, Jana Pawła II 5,14,16,18,20, Kochanowskiego 1, Konarzewskego 25ab) ), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej

  - odpady zmieszane  - będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny - odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),

  -Pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne  -1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,

  - szkło  - 1 raz na miesiąc,

  - odpady zielone (bio)  - 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,

  - odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

  Zabudowa jednorodzinna, a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej

  - odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie,

  - papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki  - raz w miesiącu,

  - szkło  - raz na 2 miesiące,

  - odpady zielone (bio)  - w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,

  - odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

  Rodzinne ogrody działkowe, budynki rekreacji indywidualnej

  - odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie w okresie IV-X, raz na 3 tygodnie w okresie XI-III,

  - papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki  - raz w tygodniu w okresie IV-X, a w okresie XI-III 1 raz na 5 miesięcy,

  - szkło   - raz na 1 miesiąc w okresie IV-X, a w okresie XI-III – raz na 5 miesięcy,

  - odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz w tygodniu, a w okresie XI-III - raz na 5 miesięcy,

  - odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

  Działalność gastronomiczna i hotelarstwo

  - odpady zmieszane  – 2 razy w tygodniu,

  - papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki - raz w miesiącu,

  - szkło - raz na 1 miesiąc,

  - odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz na 2 tygodnie, a w okresie XI-III- raz na 4 tygodnie,

  - odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

  Działalność medyczna i weterynaryjna

  - odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie,

  - papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki - raz w miesiącu,

  - szkło - raz na 2 mies.,

  - odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,

  - odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

   

  KOM-LUB jest firmą świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców.

  Firma powstała na początku 1993 roku. Jest spółką należącą w całości do Lubonia - miasta położonego przy południowej granicy Poznania.
  Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.
   
   
   

  KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym  z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska - gospodarce odpadami komunalnymi.  Tematyka spotkania  winna być każdorazowo uzgadniana i dostosowywana do wieku dzieci i młodzieży.   
   
  Wspierane przez Hosting o12.pl